Stor-Elvdal har en flott kino som ligger i kultursalen i Storstua.

Bilde av kultursalen

Kultursalen er hovedarena for kulturtilbudet i Stor-Elvdal.

Kultursalen brukes til teater, kor, konserter og kino. Kinotilbudet i 2019 består av rundt to visninger i uken fortrinnsvis på søndager. I tillegg viser vi seniorfilm den første torsdagen i måneden.

Vil du leie kultursalen: ta kontakt på storstua@stor-elvdal.kommune.no